Očkov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Očkov, okres Nové Mesto n.Váhom, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 444 zosnulých v 246 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Očkov, Očkov 177, 91622 Podolie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

ockov_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Romanko Behúl 6.3.1968 0
2 Mária Augustínová rod. Piscová 14.6.1915 57
3 neznámy - -
4 Vojtech Behúl 2.12.1991 77
4 Jolana Behúlová rod. Masárová 21.6.2001 81
5 Ľudovít Gono 28.1.1990 88
5 Johanna Gonová rod. Hanicová 4.11.1992 91
6 Jozef Helbich 19.12.1986 62
6 Ľudmila Helbichová rod. Jakubcová 4.2.2007 80
6 Vladimír Helbich rod. Helbych 20.10.2012 56

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: