Dubník - Rím. Katolícky-Dubník

Cintorín Rím. Katolícky-Dubník sa nachádza v obci Dubník, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1501 zosnulých v 859 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1826.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dubník, Dubník 244, 94135 Dubník. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Refromovaný-Dubník (134 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_14.jpg okolie_15.jpg okolie_16.jpg okolie_17.jpg okolie_18.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Schmidt 15.8.1826 -
B / 1 Irén Bucsek rod. Furuglyás 2000 68
B / 2 Ferenc Horváth 2006 73
B / 2 Irén Horváth rod. Markó - -
A / 2 Eva Schmidt rod. Grafe 20.9.1843 -
A / 3 Josef Nagy - -
A / 3 Mária Nagy rod. Jaros - -
B / 3 Lajos Garai 2002 83
B / 3 Mária Garai rod. Berek 1995 73
B / 4 Lajos Pinke 1995 56

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: