Veľký Grob - Veľký Grob

Cintorín Veľký Grob sa nachádza v obci Veľký Grob, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1403 zosnulých v 770 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 92527 Veľký Grob. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Ján Zámečník 23.1.1960 52
B / 1 Antónia Zámečníková rod. Kudláčková 25.9.1986 75
B / 1 Ladislav Zámečník 1956 56
C / 1 Igorko Lajda 10.2.1965 10
C / 1 Zitka Lajdová 30.9.1997 40
D / 1 Ján Turcár 13.11.2012 68
D / 1 Andrea Turcácrová 20.3.2008 40
E / 1 Mária Kőszegiová rod. Bagi 1945 62
A / 1 Anna Rajcsek rod. Szénási 5.10.1918 -
A / 1 György Rajcsek 1939 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: