Dunajská Streda - Malodvornícka cesta

Cintorín Malodvornícka cesta sa nachádza v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 6513 zosnulých v 3753 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľkoblahovská cesta (799 hrobových miest)   Mliečany (107 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 552 76 39
✉ info@municipal-ds.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
F / 363 Alfonz Tóth 2.12.2021 70
H / 4 Erzsébet Fodor rod. Muszka 1.12.2021 72
F / 409 Imrich Sedláček 1.12.2021 73
D / 109 István Wunderlich 1.12.2021 79
F / 362 István Szlobodník 23.11.2021 82
A / 124 Ilona Miklós 22.11.2021 39
F / 344 Jozef Petráš 17.11.2021 69
E / 88 Anna Ráczová rod. Slováková 14.11.2021 76
G / 12 Jolana Némethová 12.11.2021 93
E / 342 Rudolf Koczó 11.11.2021 63

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: