Dunajská Streda - Mliečany

Cintorín Mliečany sa nachádza v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 199 zosnulých v 106 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1866.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. , Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľkoblahovská cesta (778 hrobových miest)   Malodvornícka cesta (3613 hrobových miest)  

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 József Szabó 2001 63
1 Mária Szabó 10.3.2018 80
2 Vilmos Csanaky 2001 63
3 Ella Kovács rod. Katona 1973 61
3 Péter Kovács 1965 61
4 Imre Tösér 1968 76
4 Júlia Tösér rod. Platenik 1972 76
4 Mária Godány 1929 29
4 Magda Belica rod. Tösér 1999 -
5 Imre Gódány 1943 68

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: