Komárno - Nová Stráž

Cintorín Nová Stráž sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1373 zosnulých v 669 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (332 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 175 Ágota Soósová rod. Takácsová 18.6.2021 66
B / 179 Ladislav Nagy 14.5.2021 68
A / 114 Margita Horjánová rod. Maczkóová 12.5.2021 83
A / 507 Štefan Berecz 17.3.2021 75
A / 506 Helena Háziová rod. Kelemenová 23.2.2021 73
A / 435 Mária Janiková rod. Galambosová 20.2.2021 80
A / 474 Marta Gogolová rod. Pontyová 4.2.2021 70
B / 177 Judita Nagyová rod. Tóthová 18.1.2021 69
A / 476 Helena Vajkaiová rod. Bartalová 9.1.2021 88
B / 178 Karol Tallóši 5.1.2021 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: