Komárno - Nová Stráž

Cintorín Nová Stráž sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1315 zosnulých v 644 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (81 hrobových miest) Hadovce (68 hrobových miest) Kava (325 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mária Kántor rod. Bartalos 20.1.1983 75
A / 1 János Kántor 29.11.1994 85
B / 1 Ladislav Dudáš 1988 59
B / 1 Judita Dudášová rod. Franková - -
B / 2 János Tóth 1975 61
B / 2 Ilona Tóth rod. Markuszek 1998 79
A / 2 Rozália Kurcsik 1985 44
A / 3 Zoltán Ritter 1990 46
B / 3 Imre Maticska 1976 65
B / 3 Anna Maticska rod. Bukris 1990 94

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: