Komárno - Nová Stráž

Cintorín Nová Stráž sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1352 zosnulých v 661 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (328 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 57 Katarína Ferenczyová rod. Grófová 26.4.2020 86
B / 170 Etela Zacharová rod. Sekková 8.4.2020 81
A / 505 Alexander Molnár 25.2.2020 76
A / 504 Ján Nemec 18.1.2020 76
B / 149 Štefan Varga 30.11.2019 84
B / 172 Zoltán Szabó 10.11.2019 68
B / 168 Alžbeta Čermáková rod. Lampertová 23.5.2019 80
A / 500 Imrich Szabó 6.5.2019 47
A / 499 Ondrej Zakály 8.3.2019 61
A / 503 Tibor Takács 27.2.2019 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: