Komárno - Kava

Cintorín Kava sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 640 zosnulých v 325 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1920.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (81 hrobových miest) Hadovce (68 hrobových miest) Nová Stráž (644 hrobových miest)

Fotogaléria

dom smutku.jpg kriz.jpg zvonica.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 István Fekete 1995 86
1 Irén Fekete rod. Habardik 1993 83
1 István Fekete 1992 60
2 Mihály Molnár 1982 66
2 Piroska Molnár rod. Fekete 1981 61
3 Károly Pasztorek 1981 57
3 Ilona Pasztorek rod. Nagy - -
4 Anna Hortolányi 1980 81
5 Jenő Fekete 1980 64
5 Teréz Fekete rod. Gubicza - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: