Komárno - Kava

Cintorín Kava sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 663 zosnulých v 328 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1920.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Nová Stráž (661 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

dom smutku.jpg kriz.jpg zvonica.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
27 Michal Trestyanszki 17.2.2020 95
328 Ján Banda 4.1.2020 52
24 Ladislav Trešťansky 17.8.2019 69
293 Gabriella Komjáthyová rod. Pasztoreková 29.5.2019 76
15 Ferdinand Trestyánszki 22.4.2019 61
309 Alžbeta Lovászová rod. Tóthová 3.3.2019 79
286 Helena Bucseková rod. Nováková 16.1.2019 85
327 Alexander Bokros 15.11.2018 67
9 Alžbeta Semseiová rod. Osztruzslíková 29.10.2018 73
268 Eva Némethová 17.10.2018 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: