Komárno - Kava

Cintorín Kava sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 668 zosnulých v 332 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1920.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Nová Stráž (669 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

dom smutku.jpg kriz.jpg zvonica.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
289 Zoltán Tóth 10.3.2021 80
331 Ondrej Tóth 12.2.2021 69
9 Pavol Semsei 28.1.2021 55
330 Tibor Forró 14.12.2020 64
3 Helena Pasztoreková rod. Nagyová 27.9.2020 86
329 Otto Rovács 4.8.2020 55
27 Michal Trestyanszki 17.2.2020 95
328 Ján Banda 4.1.2020 52
7 Julianna Kinczer rod. Belohoreczová 2.11.2019 70
24 Ladislav Trešťansky 17.8.2019 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: