Komárno - Hadovce

Cintorín Hadovce sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 119 zosnulých v 68 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1926.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (81 hrobových miest) Kava (325 hrobových miest) Nová Stráž (643 hrobových miest)

Fotogaléria

socha.jpg kriz.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 László Németh 1980 68
1 Eszter Németh rod. Bese 1977 66
1 Zoltán Németh 1996 46
2 Ján Bludiš - -
3 Ján Masár 1977 78
3 Zuzana Masárová rod. Pagáčová 1986 80
4 neznámy - -
5 Štefan Masár 1967 87
5 Katarína Masárová rod. Filipová 1948 61
6 Adam Masár 1959 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: