Komárno - Čerhát

Cintorín Čerhát sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 149 zosnulých v 84 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (332 hrobových miest)   Nová Stráž (669 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

kriz.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
84 Vendelín Petrovics 29.10.2019 76
18 Margita Gubienová rod. Kossuthová 29.10.2016 87
19 Ladislav Pónya 12.4.2016 59
82 Valéria Czaniková 19.12.2015 44
32 Vojtech Horváth 1.2.2015 72
83 Juraj Martinček 13.1.2015 76
80 Marta Dömeová 3.1.2014 63
68 Helena Csóková rod. Kunová 15.12.2013 73
22 Ján Kucsora 24.10.2010 73
79 Julianna Navrátilová rod. Krajčová 2.4.2010 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: