Komárno - Čerhát

Cintorín Čerhát sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 143 zosnulých v 81 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hadovce (68 hrobových miest) Kava (325 hrobových miest) Nová Stráž (643 hrobových miest)

Fotogaléria

kriz.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 István Szabó 1997 56
1 Ilona Szabó rod. Oriskó - -
2 Lajos Oriskó 1970 66
2 Ilona Oriskó rod. Horváth 1972 67
2 Lalika Oriskó 1939 0
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 László Oriskó 1997 91
5 Ilona Oriskó rod. Símigh 1987 76
6 Mihály Hanák 1952 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: