Špačince - Špačince

Cintorín Špačince sa nachádza v obci Špačince, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1904 zosnulých v 823 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Správcom cintorína je Obec Špačince, Hlavná 183/16, 91951 Špačince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 neznámy - -
C / 1 Michal Ivanovič 1995 88
C / 1 Mária Ivanovičová rod. Ilavská 2003 96
D / 1 neznámy - -
E / 1 neznámy - -
F / 1 František Moravčik 27.7.1957 80
F / 1 Angela Moravčiková - -
F / 2 neznámy - -
E / 2 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: