Špačince - Špačince

Cintorín Špačince sa nachádza v obci Špačince, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1904 zosnulých v 823 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Špačince, Hlavná 183/16, 91951 Špačince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg