Sasinkovo - Sasinkovo

Cintorín Sasinkovo sa nachádza v obci Sasinkovo, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 906 zosnulých v 502 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Správcom cintorína je Obec Sasinkovo, Sasinkovo 3, 92056 Sasinkovo. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 František Kukučka 3.7.1989 45
A / 1 Klára Kukučková rod. Seewaldová - -
B / 1 Emil Malák 15.1.1993 52
B / 2 Milan Michalko 22.9.1999 39
A / 2 Štefan Beňuš 28.6.1989 79
A / 2 Saloména Beňušová rod. Jamrichová 25.7.1988 74
A / 3 Mária Gondorová rod. Liková 8.6.1989 71
B / 3 Ján Páleník 14.6.1991 68
B / 3 Pavlína Páleníková rod. Baranovičová 10.8.1991 66
B / 4 Alžbeta Hložková rod. Setváková 14.5.1991 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: