Blesovce - Blesovce

Cintorín Blesovce sa nachádza v obci Blesovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 434 zosnulých v 235 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Správcom cintorína je Obec Blesovce, Blesovce 117, 95601 Blesovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ oublesovce@wircom.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Vohnut 7.5.1947 49
A / 1 Václav Vohnut 4.10.1942 82
A / 1 Rozália Vohnutová - -
B / 1 Ľudovít Trenčiansky - -
B / 1 Valéria Trenčianska - -
B / 1 Ľudovít Trenčiansky 2000 46
B / 2 František Moravka 8.11.2000 77
B / 2 Amália Moravková rod. Čerteková 7.6.2007 74
A / 2 Matúš Chochula 15.11.1949 79
A / 2 Mária Chochulová rod. Ďurišková 11.1.1946 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: