Blesovce - Blesovce

Cintorín Blesovce sa nachádza v obci Blesovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 434 zosnulých v 235 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Správcom cintorína je Obec Blesovce, Blesovce 117, 95601 Blesovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 537 31 08
✉ oublesovce@wircom.sk
🌐 http://www.blesovce.sk/

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 101 Emila Chochula 2.7.2012 69
B / 94 Zlatka Chochulová rod. Knížatová 24.9.2011 82
B / 96 Augustín Cabaj 27.4.2011 81
B / 124 Amália Matejovičová 2011 67
B / 127 Ľubomír Turan 2011 63
B / 65 Ján Novotný 28.6.2010 67
B / 126 Maximilián Kluka 10.5.2010 82
A / 106 Vojtech Turčan 9.5.2009 81
B / 89 Vojtech Barát 8.3.2009 91
A / 83 Bernardína Chochulová 18.1.2009 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: