Trenčianska Teplá - Príles

Cintorín Príles sa nachádza v obci Trenčianska Teplá, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 130 zosnulých v 83 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1925.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trenčianská Teplá, M.R.Štefanika 376/30, 91401 Trenčianská Teplá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1506 hrobových miest) Dobrá (257 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_2.jpg okolie_1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Karol Sýkora 12.5.1992 60
1 Helena Sýkorová rod. Chudová - -
2 Jozef Chudo 31.12.1977 73
2 Anna Chudová rod. Perďochová 26.12.1996 90
3 Šimon Valach 23.2.2011 80
3 Jozefína Valachová rod. Doričková 13.7.2008 80
3 Dorička - -
3 Doričková - -
4 Mária Jašurková rod. Staníková 25.3.1965 60
4 Margita Staníková rod. Slezáková 4.9.1954 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: