Motešice - Dolné Motešice

Cintorín Dolné Motešice sa nachádza v obci Motešice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 201 zosnulých v 123 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1901.

Správcom cintorína je Obec Motešice, Machnáčská 288, 91326 Motešice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Horné Motešice (320 hrobových miest) Peťovka (117 hrobových miest)

Fotogaléria

dolne_motesice_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Viktor Belák 9.11.1986 79
1 Veronika Beláková rod. Púčiková 18.10.1995 81
2 Čahoj Alojz a Anna - -
2 neznámy - -
3 Stanislav Púčik 11.5.1990 70
3 Štefánia Púčiková rod. Tobolková - -
4 Štefan Krištofičin 29.10.2000 65
5 Štefan Cingel - -
5 Paulína Cingelová rod. Brisudová 11.5.1999 66
6 František a Amália Bajzík - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: