Nový Tekov - Nový Tekov

Cintorín Nový Tekov sa nachádza v obci Nový Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 839 zosnulých v 574 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nový Tekov, č.226, 93533 Nový Tekov. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Marušová (121 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Julianna Dobročáni 1990 74
B / 1 Ján Dobročáni 1981 40
B / 1 Ján Dobročáni 1982 68
D / 1 Čičáková - -
A / 1 Ján Hruška st. - -
A / 1 Mária Hrušková - -
A / 1 Ján Hruška ml. 6.3.2008 74
A / 1 Katarína Hrušková - -
C / 1 Ladislav Janča 1945 30
C / 1 Mária Jančová rod. Kičková 1981 62

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: