Nový Tekov - Nový Tekov

Cintorín Nový Tekov sa nachádza v obci Nový Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 834 zosnulých v 573 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Nový Tekov, č.226, 93533 Nový Tekov. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Marušová (120 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Julianna Dobročáni 1990 74
B / 1 Ján Dobročáni 1981 40
B / 1 Ján Dobročáni 1982 68
D / 1 Čičáková - -
A / 1 Ján Hruška st. - -
A / 1 Mária Hrušková - -
A / 1 Ján Hruška ml. 6.3.2008 74
A / 1 Katarína Hrušková - -
C / 1 Ladislav Janča 1945 30
C / 1 Mária Jančová rod. Kičková 1981 62

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: