Kočovce - Rakoľuby

Cintorín Rakoľuby sa nachádza v obci Kočovce, okres Nové Mesto n.Váhom, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 326 zosnulých v 322 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1873.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kočovce, č. 280, 91631 Kočovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Kočovce (301 hrobových miest) Beckovská Vieska (248 hrobových miest)

Fotogaléria

a/a73.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ambróz Dujka 19.4.1968 60
A / 1 Alžbeta Dujková rod. Volárová 4.8.2000 98
A / 1 Jozef Volár 20.8.1963 80
A / 1 Alžbeta Volárová rod. Hladká 14.7.1967 84
B / 1 Lenka Klinčúchová 1.8.1987 18
U / 1 Jozefína Nemčeková 6.11.2011 86
U / 2 Štefan Holota rod. Holota 24.8.2014 58
B / 2 Ján Klinčúch 24.9.2008 77
B / 2 neznámy - -
A / 2 Helena Koštálová rod. Gulášová 15.8.1962 31

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: