Vráble - Horný Oháj

Cintorín Horný Oháj sa nachádza v obci Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1152 zosnulých v 663 hroboch.

Správcom cintorína je Mesto Vráble, Hlavná 1221, 95216 Vráble. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dyčka (266 hrobových miest) Vráble (1854 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg