Vráble - Dyčka

Cintorín Dyčka sa nachádza v obci Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 541 zosnulých v 266 hroboch.

Správcom cintorína je Mesto Vráble, Hlavná 1221, 95216 Vráble. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Horný Oháj (663 hrobových miest) Vráble (1854 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg