Nemce - Nemce

Cintorín Nemce sa nachádza v obci Nemce, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 415 zosnulých v 212 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1927.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nemce, Lúčna 52, 97401 Nemce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
A / 2 Helena Košalková 14.4.1999 67
A / 3 Anna Bugáňová rod. Surovcová 26.6.2007 76
A / 3 Ondrej Bugáň 14.10.2005 80
A / 4 Anna Paulovičová rod. Jesenská 14.6.1979 81
A / 5 Ján Paulovič rod. Paulovič 20.12.2015 77
A / 5 Božena Paulovičová rod. Kollárová - -
A / 6 Dorota Cabanová rod. Muránska 20.4.1995 87
A / 6 Matej Caban 12.11.1983 78
A / 6 Rozália Muránska 11.2.1985 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: