Valaská - Valaská

Cintorín Valaská sa nachádza v obci Valaská, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2470 zosnulých v 1415 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1829.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Valaská, Námestie 1.Mája 460/8, 97646 Valaská. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ dane@valaska.sk, prednosta@valaska.sk, sekretariat@valaska.sk, starosta@valaska.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Významné osobnosti

Číslo hrobu: A / 293 - Prof. MuDr. Jaroslav Siman, PhD

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1234 Denis Ferenc 18.9.2021 0
E / 949 Ondrej Tonhauser 25.8.2021 84
A / 284 Anna Briedová rod. Kučerová 24.8.2021 71
E / 829 Jozef Kulifaj 3.8.2021 78
G / 1291 Jozef Horváth 3.8.2021 67
F / 78 Helena Mútňanová rod. Stašová 5.7.2021 87
F / 1001 Valéria Dobrotová rod. Mencová 19.6.2021 84
I / 1249 Janka Kováčová rod. Krupová 3.5.2021 72
D / 471 Dušan Komora 22.4.2021 68
I / 1217 Mária Oboňová rod. Olšiaková 29.3.2021 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: