Vlachy - Vlachy-Vlašky

Cintorín Vlachy-Vlašky sa nachádza v obci Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 192 zosnulých v 125 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1917.

Správcom cintorína je Obec Vlachy, č.d. 126, 03213 Vlašky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vlachy-Krmeš (94 hrobových miest) Vlachy-Sokolce (132 hrobových miest) Vlachy (110 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Beňo 24.12.1977 75
1 Margita Beňová 24.12.1981 70
2 Margita Kamhalová rod. Bubalová 17.7.1957 48
3 Jozef Šimko 18.10.1973 74
3 Helena Šimková rod. Galasová 13.10.1978 74
4 Terezia Šimková rod. Salusová 15.3.1929 34
5 Magdaléna Šimková 10.5.2010 83
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 rodina Kamhalová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: