Vlachy - Vlachy

Cintorín Vlachy sa nachádza v obci Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 174 zosnulých v 110 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1925.

Správcom cintorína je Obec Vlachy, č.d. 126, 03213 Vlašky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vlachy-Krmeš (94 hrobových miest) Vlachy-Sokolce (132 hrobových miest) Vlachy-Vlašky (125 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ladislav Stankoviansky 1991 56
2 neznámy - -
3 Jolana Hricová rod. Mrázová 18.9.1990 68
3 Matej Hric 1.10.1998 82
4 Magdaléna Tkáčová 6.10.1995 55
4 Jozef Tkáč - -
5 Želmíra Tomová rod. Marková 26.11.1996 61
5 Jozef Tomo 11.11.2002 73
6 Jolana Mikitová 1.12.1997 81
6 Rudolf Mikita 24.1.2001 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: