Vlachy - Vlachy-Sokolce

Cintorín Vlachy-Sokolce sa nachádza v obci Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 185 zosnulých v 132 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1830.

Správcom cintorína je Obec Vlachy, č.d. 126, 03213 Vlašky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vlachy-Krmeš (94 hrobových miest) Vlachy (110 hrobových miest) Vlachy-Vlašky (125 hrobových miest)

Fotogaléria

pohlad.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Hurtaj 7.9.1949 71
1 Eva Hurtajová rod. Mišovičová 1961 80
1 Mária Pauková 2.10.1944 42
1 Ján Hurtaj 1964 59
1 Matej Hurtaj 1941 28
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Anna Hašková - -
5 Anna Jančová rod. Hašková - -
6 Matej Haško - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: