Vlachy - Vlachy-Krmeš

Cintorín Vlachy-Krmeš sa nachádza v obci Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 185 zosnulých v 94 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1911.

Správcom cintorína je Obec Vlachy, č.d. 126, 03213 Vlašky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vlachy-Sokolce (132 hrobových miest) Vlachy (110 hrobových miest) Vlachy-Vlašky (125 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Zoltán Kulina 23.3.1983 73
1 Mária Kulinová 9.7.1994 80
1 Zdenek Kulina - -
2 Ludmila Kordošová rod. Bellová 18.4.1986 34
3 M. Kordoš 1992 89
3 E. Kordošová rod. Hlavatá - -
4 Ondrej Tomo 29.1.1987 33
5 Vladimír Kubáň 1987 67
5 Ján Kubáň 2003 52
6 Ján Švec 4.11.1987 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: