Trnovec nad Váhom - Horný Jatov

Cintorín Horný Jatov sa nachádza v obci Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 353 zosnulých v 232 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1854.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 92571 Trnovec nad Váhom. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Obec Trnovec nad Váhom (1479 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031/7781496
✉ obec@trnovecnadvahom.sk
🌐 http://www.trnovecnadvahom.sk/

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
232 Pavol Zelenický 30.10.2020 71
156 Július Zelenický 4.2.2019 76
229 Ernest Durza 2019 -
226 Peter Gombos 9.5.2018 91
230 Zdenek Billa 2018 61
182 Vladimír Marček 31.5.2017 59
158 Helena Bégerová rod. Lobodášová 24.9.2016 80
184 Alžbeta Nováková 2015 78
137 Jozef Baláž 10.8.2014 70
99 Ondrej Réső 20.6.2013 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: