Trnovec nad Váhom - Horný Jatov

Cintorín Horný Jatov sa nachádza v obci Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 343 zosnulých v 228 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1854.

Správcom cintorína je Obec Trnovec nad Váhom, č.d. 587, 92571 Trnovec nad Váhom. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Obec Trnovec nad Váhom (1447 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Eva Kukanová 1944 0
3 Magdaléna Krimová 1945 -
4 Oľga Kukanová 1942 0
5 neznámy - -
6 Milka Ševčíková - -
7 neznámy - -
8 Jozef Žigardi - -
9 Ján Kukan 20.9.1942 1
10 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: