Dolná Krupá - Dolná Krupá-nový

Cintorín Dolná Krupá-nový sa nachádza v obci Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 51 zosnulých v 114 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 2010.

Správcom cintorína je Obec Dolná Krupá, Nám.L.van.Beethovena 139/1, 91965 Dolná Krupá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dolná Krupá-starý (882 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Mihalovič 19.9.2010 67
2 Zdenko Galgóci 18.11.2010 35
2 Mária Galgóciová rod. Ištvancová 3.5.2015 40
3 Pavlína Macošiarová rod. Cabadajová 4.12.2010 71
3 Štefan Macošiar 7.10.2016 76
4 Mária Dusíková rod. Chynoránska 6.1.2011 70
4 František Dusík 11.12.2016 82
5 Júlia Sklenárová rod. Kostolá 13.1.2011 59
6 Jozef Šarabok 10.2.2012 76
7 Miroslav Vitek 23.8.2012 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: