Kozárovce - Kozárovce

Cintorín Kozárovce sa nachádza v obci Kozárovce, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2343 zosnulých v 1121 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Kozárovce, Hlavná 685, 93522 Kozárovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg a/a292.jpg b/b345.jpg b/b356.jpg b/b409.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Miško Holečka 8.2.1963 13
C / 1 Katarína Šmirinová rod. Vasarabová 18.6.1995 18
C / 1 Ján Šmirina 30.6.2031 25
C / 1 František Šmirina 27.3.2029 52
C / 1 Jolana Šmirinová rod. Lovašová 11.3.2033 31
C / 1 Štefan Šmirina 14.5.1997 11
C / 2 Katarína Vasarábová rod. Balgová 29.4.2011 39
C / 2 Jozef Vasaráb 22.7.2010 37
A / 2 Ondrej Mráz 16.7.1963 70
A / 2 Mária Mrázová rod. Pustajová 26.1.1964 67

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: