Veľký Kýr - Veľký Kýr-starý C

Cintorín Veľký Kýr-starý C sa nachádza v obci Veľký Kýr, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 355 zosnulých v 245 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1795.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Kýr, Námestie Svätého Jána 1, 94107 VeĽký Kýr. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľký Kýr-nový (311 hrobových miest) Veľký Kýr-starý A, B (922 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Bálint - -
1 Miklós Bálint - -
2 Ilonka Banyár - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Emerencia Szládicsek 29.7.1950 29
7 Pál Szladecsek 1942 58
7 Teréz Szladecsek rod. Mali 1938 50
8 nečitateľné - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: