Veľký Kýr - Veľký Kýr-nový

Cintorín Veľký Kýr-nový sa nachádza v obci Veľký Kýr, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 607 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1931.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Veľký Kýr, Námestie Svätého Jána 1, 94107 VeĽký Kýr. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľký Kýr-starý A, B (923 hrobových miest)   Veľký Kýr-starý C (245 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035/6925087
✉ vkyr.urad@szm.com
🌐 http://velkykyr.sk/

Fotogaléria

1_vk_novy_okolie.jpg 3_vk_novy_okolie.jpg 6_vk_novy_okolie.jpg 7_vk_novy_okolie.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 299 Vojtech Brezík 3.4.2020 82
A / 298 Stanislav Ondrišek 2.2.2020 70
A / 252 Edita Fialová rod. Pintérová 11.1.2020 61
A / 202 Štefan Szibilla 2.1.2020 61
A / 31 Jozef šesták 25.12.2019 89
A / 19 Ladislav Malý 12.10.2019 41
A / 114 Jozef Kianek 27.9.2019 75
A / 297 Alžbeta Sládečková rod. Grelová 14.9.2019 71
A / 7 Priska Čepediová rod. Szárazová 19.8.2019 77
A / 161 Elemér Kecskés 12.8.2019 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: