Veľký Kýr - Veľký Kýr-nový

Cintorín Veľký Kýr-nový sa nachádza v obci Veľký Kýr, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 608 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1931.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Kýr, Námestie Svätého Jána 1, 94107 VeĽký Kýr. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľký Kýr-starý A, B (922 hrobových miest) Veľký Kýr-starý C (245 hrobových miest)

Fotogaléria

1_vk_novy_okolie.jpg 3_vk_novy_okolie.jpg 6_vk_novy_okolie.jpg 7_vk_novy_okolie.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Vendel Zatyko 28.1.2015 41
A / 1 Mária Zatyko rod. Janyík 18.5.2004 61
A / 1 Rebeka Bolfová 2.8.2019 -
U / 1 Jozef Srnka 27.4.2015 55
U / 2 voľný - -
A / 2 Mária Janyík 4.9.1992 78
A / 2 József Janyík 20.1.1984 73
A / 3 László Bátora 16.3.1983 55
A / 3 Gizella Bátora rod. Száraz - -
U / 3 voľný - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: