Ducové - Ducové

Cintorín Ducové sa nachádza v obci Ducové, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 302 zosnulých v 180 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1898.

Správcom cintorína je Obec Ducové, č.d. 121, 92221 pošta Moravany nad Váhom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Evka Adameková 20.4.1951 0
2 Jozef Adamech 9.6.1922 18
3 neznámy - -
4 Veronika Janžová rod. Sedláková 21.3.1921 -
5 Gašpar Benko 1960 39
5 Anna Benková 1960 39
6 Mikuláš Kolarik 3.10.1921 28
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Blažej Hlísta 16.5.1960 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: