Novoť - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Novoť, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 196 zosnulých v 150 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Novoť, Novoť 285, 02955 Novoť. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1198 hrobových miest)

Fotogaléria

novot_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Durčák 1909 51
1 Zuzana Durčáková rod. Bernaták 1920 53
2 Štefan Vojtkulák 23.11.1918 49
3 Terézia Vojtkuláková rod. Michlíková 17.4.1975 97
4 Vlčak - -
5 neznámy - -
6 Štefan Bernaták 1902 82
6 Štefan Bernaťák 1921 59
7 Terézia Durčáková 1912 42
7 Jozefína neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: