Martin nad Žitavou - Martin nad Žitavou

Cintorín Martin nad Žitavou sa nachádza v obci Martin nad Žitavou, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 557 zosnulých v 325 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1881.

Správcom cintorína je Obec Martin nad Žitavou, č.d. 130, 95301 Zlaté Moravce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg okolie12.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Pavol Kunkel 16.3.1986 85
A / 1 Mária Kunkelová 13.10.1976 69
A / 1 Františka Kunkel - -
B / 1 Ján Šutka 13.2.1983 70
B / 1 Mária Šutková rod. Cahírová 6.10.1992 83
B / 2 Štefan Šutka 2.9.1965 83
B / 2 Mária Šutková rod. Brunclíková 11.5.1952 66
A / 2 Anton Kuna 6.2.1976 68
A / 2 Mária Kunová rod. Kunkelová 6.6.1981 58
A / 3 Veronika Fazekašová rod. Káčerová 25.7.1974 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: