Stará Lesná - Stará Lesná

Cintorín Stará Lesná sa nachádza v obci Stará Lesná, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 504 zosnulých v 385 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Správcom cintorína je Obec Stará Lesná, Hlavná 29, 05952 Stará Lesná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 neznámy - -
D / 1 Zoltán Pišta 20.11.2002 64
C / 1 Rudolf Mazurek - -
C / 1 Magdaléna Mazureková rod. Pisárová 20.1.2002 63
A / 1 Rudolf Poláš - -
A / 2 Olga Polášová - -
C / 2 František Barilla 12.3.2003 54
D / 2 Jozef Gabčo - -
D / 2 Margita Gabčová - -
B / 2 Peter Polhoš 15.10.1980 4

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: