Alekšince - Alekšince

Cintorín Alekšince sa nachádza v obci Alekšince, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1411 zosnulých v 788 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1862.

Správcom cintorína je Obec Alekšince, č.d. 389, 95122 Alekšince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milena Hladká 9.9.1997 71
1 Mikuláš Hladký 23.4.2007 80
2 Róbert Mikuš 3.1.1992 45
2 Anna Mikušová rod. Skokanová 20.1.2001 52
3 Mária Hladká rod. Granová 7.2.1983 86
3 Róbert Hladký 27.6.1989 92
4 Ľudovít Škultéty 7.11.1973 49
4 Anna Škultétyová rod. Markovičová 20.2.1999 71
4 Anička Škultétyová 27.3.1970 0
5 Anna Žiaková rod. Štibranová 13.4.1984 45

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: