Šúrovce - Varov Šúr

Cintorín Varov Šúr sa nachádza v obci Šúrovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 422 zosnulých v 235 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Šúrovce, Nová 5, 91905 Šúrovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Šúrovce (481 hrobových miest) Valtov Šúr (374 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg