Šúrovce - Valtov Šúr

Cintorín Valtov Šúr sa nachádza v obci Šúrovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 721 zosnulých v 374 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Šúrovce, Nová 5, 91905 Šúrovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Šúrovce (481 hrobových miest) Varov Šúr (235 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

324.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg