Horné Otrokovce - Horné Otrokovce

Cintorín Horné Otrokovce sa nachádza v obci Horné Otrokovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 649 zosnulých v 378 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Správcom cintorína je Obec Horné Otrokovce, č.d. 146, 92062 Horné Otrokovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Hantabalová rod. Malovcová 5.6.1944 68
2 Ján Hantabal 1943 -
2 Bernardína Hantabalová 1973 -
3 Ján Machovský 1942 81
4 neznámy - -
5 Jozef Mitošinko 19.3.2006 59
5 Viera Mitošinková 20.3.2010 57
6 Imrich Bučko 1952 56
6 Františka Bučková 1941 41
6 Alžbeta Bučková rod. Rondošová 18.9.2000 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: