Kľačany - Kľačany

Cintorín Kľačany sa nachádza v obci Kľačany, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 852 zosnulých v 462 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1829.

Správcom cintorína je Obec Kľačany, č.d. 211, 92064 Kľačany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Rudolf Jurena 25.1.2003 65
A / 1 Ľudmila Jurenová 14.3.2007 65
B / 1 neznámy - -
B / 2 Ladislav Lehocký 29.7.2006 62
A / 2 Štefan Šinko 14.11.2002 59
A / 2 Hedviga Šinková - -
A / 3 Jaroslav Coch - -
A / 3 Alenka Cochová rod. Tlčiková 26.4.2002 39
B / 3 Peter Kralič 6.4.2006 25
B / 4 Štefan Málik 21.7.2010 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: