Bohdanovce nad Trnavou - Bohdanovce nad Trnavou

Cintorín Bohdanovce nad Trnavou sa nachádza v obci Bohdanovce nad Trnavou, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1096 zosnulých v 571 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1889.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Bohdanovce nad Trnavou, č.d. 268, 91909 Bohdanovce nad Trnavou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg 557.jpg 558.jpg 562.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Rudolf Kapičiak 11.1.2016 76
2 Rudolf Šarvaic 15.11.1960 39
2 Sidónia Šarvaicová rod. Sekerová 13.8.1990 65
3 Ignác Kúdela 11.2.1996 83
3 Petronela Kúdelová rod. Danišová 27.9.1992 77
3 Ignác Kúdela 29.10.2017 72
4 Štefan Pobiecky 13.7.1987 84
4 Anna Pobiecka rod. Schmidtová 25.12.1984 76
5 Karol Krupa 14.1.1985 86
5 Mária Krupová rod. Stankovičová 24.5.2000 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: