Bohdanovce nad Trnavou - Bohdanovce nad Trnavou

Cintorín Bohdanovce nad Trnavou sa nachádza v obci Bohdanovce nad Trnavou, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1096 zosnulých v 571 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1889.

Správcom cintorína je Obec Bohdanovce nad Trnavou, č.d. 268, 91909 Bohdanovce nad Trnavou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg 557.jpg 558.jpg 562.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Rudolf Kapičiak 11.1.2016 76
2 Rudolf Šarvaic 15.11.1960 39
2 Sidónia Šarvaicová rod. Sekerová 13.8.1990 65
3 Ignác Kúdela 11.2.1996 83
3 Petronela Kúdelová rod. Danišová 27.9.1992 77
3 Ignác Kúdela 29.10.2017 72
4 Štefan Pobiecky 13.7.1987 84
4 Anna Pobiecka rod. Schmidtová 25.12.1984 76
5 Karol Krupa 14.1.1985 86
5 Mária Krupová rod. Stankovičová 24.5.2000 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: