Opatovce nad Nitrou - Opatovce nad Nitrou

Cintorín Opatovce nad Nitrou sa nachádza v obci Opatovce nad Nitrou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 996 zosnulých v 530 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Správcom cintorína je Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou 393, 97202 Opatovce nad Nitrou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

opatovce_letecka.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Cagáň - -
2 Vincent Kurbel 17.7.2938 935
2 Oľga Kurbelová 4.7.2004 61
2 Ľubo Kurbel 26.1.1979 0
2 Vincent Kurbel 4.8.1994 30
3 Ondrej Perniš 1.9.1947 51
3 Mária Pernišová rod. Vestenická 18.12.1978 79
4 NEZNÁMY neznámy - -
5 Richard Bello 4.11.1978 55
5 Anastázia Bellová 23.3.1986 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: