Dlhá nad Oravou - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1022 zosnulých v 741 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1879.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 250, 02755 Dlhá nad Oravou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dlha_n_oravou_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Martin Geloň 22.1.1952 74
2 Jozef Jendrišek 14.6.1951 43
2 Emília Špavorová rod. Jendrišková 15.11.2010 56
3 neznámy - -
4 Mária Mušová rod. Hrbková 1.1.1952 69
5 Helena Dulačková rod. Ťapáková 11.1.1951 72
6 neznámy - -
7 Johana Brečková 10.12.1950 65
8 neznámy - -
9 Júlia Urbanová 1950 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: