Jacovce - Jacovce

Cintorín Jacovce sa nachádza v obci Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1518 zosnulých v 766 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Jacovce, Farská č. 6, 95621 Jacovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 536 84 35
✉ kultura@obecjacove.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
773 Jozef Marek 9.9.2021 0
772 Jozef Dubný 8.9.2021 65
196 Július Vozník 22.8.2021 90
568 Marianna Švecová rod. Igazová 1.8.2021 75
684 Margita Gogorová rod. Konvičková 24.7.2021 86
58 Teodor Švec 4.7.2021 69
560 Mária Michalková rod. Polonská 26.6.2021 83
198 Ľudovít Striženec 24.6.2021 68
57 Emma Kišacová rod. Klačanská 19.6.2021 93
771 Igor Kmotorka 2.6.2021 53

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: