Jacovce - Jacovce

Cintorín Jacovce sa nachádza v obci Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1522 zosnulých v 769 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Jacovce, Farská č. 6, 95621 Jacovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 536 84 35
✉ kultura@obecjacove.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
733 Helena Adamičková rod. Kováčová 25.12.2021 79
307 Valéria Adamcová rod. Paulíková 16.12.2021 83
776 Jaroslav Krištof 14.12.2021 76
510 Milan Jančovič 9.12.2021 64
62 Ľubomír Čaniga 4.12.2021 68
775 Gabriela Herdová rod. Vančová 1.12.2021 60
735 Marta Sokolovská rod. Bošanská 19.11.2021 82
77 Ján Pavlovič 12.11.2021 86
237 Michal Paulovič 27.9.2021 70
773 Jozef Marek 9.9.2021 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: