Jacovce - Jacovce

Cintorín Jacovce sa nachádza v obci Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1342 zosnulých v 744 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Správcom cintorína je Obec Jacovce, Farská č. 6, 95621 Jacovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Psotný 1987 64
1 Irma Psotná 2001 89
2 Hilda Kšinantová rod. Maninová 14.2.2001 69
2 Jozef Manina 23.7.1988 83
2 Anna Maninová rod. Herdová 1.11.1994 86
2 Július Kšinant 5.2.2016 89
3 Štefan Páleník 22.7.1989 76
3 Mária Páleníková rod. Piterková 13.8.2015 94
4 Augustín Jamrich 25.7.1990 50
5 Karol Mrúz 2.1.1991 52

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: