Jacovce - Jacovce

Cintorín Jacovce sa nachádza v obci Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1355 zosnulých v 746 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Jacovce, Farská č. 6, 95621 Jacovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Psotný 1987 64
1 Irma Psotná 2001 89
2 Hilda Kšinantová rod. Maninová 14.2.2001 69
2 Jozef Manina 23.7.1988 83
2 Anna Maninová rod. Herdová 1.11.1994 86
2 Július Kšinant 5.2.2016 89
3 Štefan Páleník 22.7.1989 76
3 Mária Páleníková rod. Piterková 13.8.2015 94
4 Augustín Jamrich 25.7.1990 50
5 Karol Mrúz 2.1.1991 52

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: