Diviacka Nová Ves - Diviacka Nová Ves

Cintorín Diviacka Nová Ves sa nachádza v obci Diviacka Nová Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1102 zosnulých v 591 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 1, 97224 Diviacka Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vrbany (129 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Gregor Šemrinec 28.2.2000 72
1 Mária Šemrincová rod. Čavojcová 15.7.2011 82
2 Anton Kohút 10.1.2000 74
2 Margita Kohútová rod. Vavrová 6.1.1994 68
2 Anton Kohút 9.4.2018 62
3 neznámy - -
4 Jozef Hagara 27.5.1994 65
4 Mária Hagarová - -
5 Peter Lomnický 19.9.1994 61
5 Helena Lomnická rod. Plachá - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: