Červeník - Červeník

Cintorín Červeník sa nachádza v obci Červeník, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1453 zosnulých v 745 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1860.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 92042 Červeník. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kostol1.jpg kostol2.jpg kostol3.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Peter Repa 7.8.2017 63
B / 1 Jozef Polák 20.3.1928 -
B / 2 Anna Poláková rod. Kollárová 4.1.1924 58
B / 2 Mária Vančová rod. Poláková 20.11.1926 39
B / 2 Florian Vančo 5.4.1982 78
B / 2 Aurelia Vančová rod. Gulová 1987 81
B / 2 Anton Vančo 14.7.2014 82
A / 2 Klement Padáč 3.4.2015 76
A / 3 Emília Hromadová - -
B / 3 Maria Ješková rod. Vančová 5.12.1945 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: