Nedanovce - Nedanovce

Cintorín Nedanovce sa nachádza v obci Nedanovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 948 zosnulých v 467 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Nedanovce, Nedanovce 62, 95843 Nedanovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038/5424875 , 0911 206 441
✉ ounedanovce@stonline.sk

Fotogaléria

letecke1.jpg letecke10.jpg letecke11.jpg letecke2.jpg letecke3.jpg letecke4.jpg letecke5.jpg letecke6.jpg letecke7.jpg letecke8.jpg letecke9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
204 Ján Hollý 15.1.2020 65
98 Mário Adamec 7.9.2019 45
241 Adriana Vanková rod. Petrášová 30.8.2019 78
189 Gabriela Bakytová 3.7.2019 89
36 Štefan Rozavička 31.5.2019 81
244 Štefánia Sanyová rod. Smatanová 24.4.2019 84
119 Ladislav Turček 8.4.2019 83
199 Emília Škvareninová rod. Vrábelová 27.3.2019 83
442 Albert Kováčik 8.1.2019 88
101 Jozef Kováčik 5.11.2018 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: