Nedanovce - Nedanovce

Cintorín Nedanovce sa nachádza v obci Nedanovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 947 zosnulých v 467 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Nedanovce, Nedanovce 62, 95843 Krásno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

letecke1.jpg letecke10.jpg letecke11.jpg letecke2.jpg letecke3.jpg letecke4.jpg letecke5.jpg letecke6.jpg letecke7.jpg letecke8.jpg letecke9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Cyprich 11.2.2007 58
2 Bernard Pecho 23.6.2004 56
2 Helena Pechová rod. Barátová - -
3 Ján Galbavý 14.2.1980 64
3 Anna Galbavá rod. Okajčeková 4.3.2011 85
4 Ján Poliačík rod. Poliačik 2.2.1934 69
4 Anna Poliačíková rod. Rodinová 5.3.1942 73
4 Paula Poliačíková 20.2.1969 62
4 Aladár Novotný 7.8.2009 70
5 Zrušený dňa 6.10.2014 - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: