Novoť - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Novoť, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1781 zosnulých v 1199 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Novoť, Novoť 285, 02955 Novoť. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (150 hrobových miest)

Fotogaléria

novot_novy_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Rafael Kondela 30.3.2002 79
2 Ilona Bartošová - Garajová 11.7.1977 82
2 Zuzana Bartošová - Garajová 13.5.1979 88
3 Kristína Mastráková 2.3.1987 80
3 Vendelín Dibdiak 25.9.1977 34
4 Florián Chudiak 5.10.1977 33
5 Florián Bolek 15.12.1977 73
5 Štefánia Boleková rod. Kuchťáková 8.8.1985 80
5 Veronika Boleková 24.5.1991 60
5 Jozef Judiak - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: