Žihárec - Žihárec

Cintorín Žihárec sa nachádza v obci Žihárec, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2288 zosnulých v 1104 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1847.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Žihárec, č.d. 599, 92583 Žihárec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Júlia Mjartanová 1960 49
A / 1 neznámy - -
B / 1 Péter Morvay 2007 49
B / 1 Ladislav Morvay 1993 71
B / 1 Anna Morvayová rod. Botyanszká 1994 69
B / 1 Anna Morvayová rod. Botyanszká 1994 69
B / 2 Viliam Nagy 1994 57
B / 2 Zuzana Nagyová rod. Vladárová - -
A / 2 neznámy - -
C / 2 Ágoston Habán 2017 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: