Tepličky - Tepličky

Cintorín Tepličky sa nachádza v obci Tepličky, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 306 zosnulých v 190 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Tepličky, Tepličky č.57, 92066 Horné Trhovište. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

x1.jpg x2.jpg x3.jpg x4.jpg x5.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg