Moravany nad Váhom - Moravany nad Váhom

Cintorín Moravany nad Váhom sa nachádza v obci Moravany nad Váhom, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1714 zosnulých v 1171 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Moravany nad Váhom, Kostelecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 772 56 54
✉ moravany@moravany.sk ,nezbedova@moravany.sk
🌐 http://www.moravany.sk/

Fotogaléria

x1.jpg x3.jpg x4.jpg x2.jpg x5.jpg x6.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 504 Štefan Gašparík 23.11.2021 69
A / 760 František Lintner 5.10.2021 77
A / 561 Karol Kotlár 4.10.2021 71
A / 1007 Štefánia Košťálová rod. Mináriková 22.9.2021 85
A / 603 Marian Valovič 5.9.2021 59
A / 456 Helena Hulmanová rod. Poláková 25.8.2021 74
A / 76 Dana Bosáková rod. Hulmanová 5.8.2021 54
A / 899 Daniela Krajčovičová rod. Petláková 11.7.2021 65
A / 574 Veronika Tomášiková rod. Gajdošechová 6.6.2021 88
A / 1015 Vladimír Vencl 20.5.2021 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: