Madunice - Madunice

Cintorín Madunice sa nachádza v obci Madunice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1471 zosnulých v 967 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Správcom cintorína je Obec Madunice, P.O.Hviezdoslava 8/368, 92242 Madunice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 743 11 23
✉ madunice@madunice.sk, lukacova@madunice.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 156 Stanislav Poláčik 17.6.2020 74
B / 156 Ján Karabčík 11.6.2020 58
C / 72 Viliam Rybár 10.6.2020 77
B / 200 Jozef Paulis 29.5.2020 86
A / 215 Marta Papayová rod. Borovská 21.5.2020 83
C / 22 Viktoria Benediková rod. Polačiková 6.5.2020 86
B / 68 Amália Hesková rod. Kvintová 5.5.2020 83
A / 229 Štefan Vančo 28.4.2020 50
A / 229 Mária Vančová rod. Nagyová 25.4.2020 74
B / 184 Štefan Gažo 15.4.2020 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: