Madunice - Madunice

Cintorín Madunice sa nachádza v obci Madunice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1453 zosnulých v 965 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Madunice, P.O.Hviezdoslava 8/368, 92242 Madunice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Cyril Vančo 1.3.1999 56
A / 1 starí rodičia Heskoví - -
B / 1 Ľuboš Kadlec 15.12.1988 10
B / 1 Ľubomír Kadlec 20.11.2017 65
C / 1 Juraj Pokrývka 22.12.1981 86
D / 1 Dašenka Barkociová 5.4.1986 0
D / 2 Janíčko Haver 6.9.1986 0
C / 2 Florian Benik 25.12.1981 78
C / 2 Anna Beniková rod. Holíková 12.1.1993 85
B / 2 Evička Poláková 3.12.1964 12

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: